به دست آوردن دل رئیس جمهور

ترامپ: صرف حضور آمریکا در فضا کافی نیست. ما باید شاهد سیطره آمریکا بر فضا باشیم.

ادامه مطلب

view:29 منبع: فارس - 4 ماه پیش