بهره مندی حدود هزار و 700 نفر از خدمات موسسه فرهنگی ورزشی و توان‌بخشی ایثار استان اصفهان

مدیر موسسه فرهنگی ورزشی و توان‌بخشی ایثار استان اصفهان گفت:حدود هزار و 700 نفر از خدمات این موسسه بهره مند می شوند.

ادامه مطلب

view:14 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش