بهره مندي 1800 نفر از خدمات رایگان پزشکی و درمانی در خراسان رضوي

هزار و 800 نفر در هفتمین مرحله طرح سفیران سلامت از خدمات رایگان پزشکی و درمانی بهره مند شدند.

ادامه مطلب

view:39 منبع: واحد مرکزی خبر - 10 ماه پیش