بهره برداری از ۴ زمین چمن مصنوعی در پاسارگاد فیلم

۴ زمین چمن مصنوعی فوتبال در سه نقطه روستایی و یک نقطه شهری در شهرستان پاسارگاد به بهره برداری رسید.

ادامه مطلب

view:17 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش