بهره برداری از یک ایستگاه هوائی توزیع برق در شاهرود

طرح بهره برداری از یک ایستگاه هوائی توزیع برق در خیابان پزشکی قانونی واقع در رو به روی مسجد 14معصوم (ع) شهرستان شاهرود عملیاتی شد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش