بهترین شیوه برخورد با کالای قاچاق، نخریدن آن است

بهترین شیوه برخورد با کالای قاچاق، نخریدن و تحریم اجناس قاچاق است که می تواند از سوی مردم اعمال شود تا شاهد ریشه کن شدن این پدیده شوم باشیم - رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خوزستان گفت: بهترین شیوه برخورد با کالای قاچاق، نخریدن و تحریم اجناس قاچاق است که می تواند از سوی مردم اعمال شود تا شاهد ریشه کن شدن این پدیده شوم باشیم.علی محمد رحمانی زاده اظهار کرد: خوزستان با توجه به این که استانی مرزی است، یکی ... منبع خبر: اخبار روز دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:172 منبع: قطره - 1 سال پیش