بندهای 26، 28 و 29 برجام با قانون جدید تحریمی آمریکا نقض شد ایران پاسخ قاطعی به آمریکا خواهد داد

قم فردا: رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در وزارت خارجه از نقض بندهای 26، 28 و 29 برجام با قانون جدید تحریمی آمریکا علیه ایران خبر داد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطعی به این قانون کنگره آمریکا خواهد داد.

ادامه مطلب

view:79 منبع: قم فردا - 10 ماه پیش