بندبازی شرکت‌های آمریکایی درمسیر قرارداد با ایران

عقد قرارداد فروش هواپیما به ایران از سوی شرکت بوئینگ و تاکید مقامات این شرکت مبنی بر ایجاد فرصت شغلی می‌تواند، دلیل گرفتن چراغ سبز از ترامپ برای قطعی‌شدن همکاری آنها با ایران باشد.

ادامه مطلب

view:107 منبع: بولتن نیوز - 1 سال پیش