بنادر هوشمند، نیاز بخش دریا و بندر بنادر نباید تنها محدود به تخلیه و بارگیری شوند

آخوندی گفت: باید در بنادر شمالی و جنوبی کشور یک بندر هوشمند داشته باشیم که البته این خواسته تمامی فعالان حوزه دریایی است.

ادامه مطلب

view:34 منبع: باشگاه خبرنگاران - 11 ماه پیش