بلژیک، بازهم برزیل را فینالیست می کند؟ به یاد 16 سال قبل

برزیل بعد از 16 سال بازهم مقابل تیم بلژیک قرار می گیرد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: ایلنا - 4 ماه پیش