بلژیک، بازهم برزیل را فینالیست می کند؟ به یاد 16 سال قبل

برزیل بعد از 16 سال بازهم مقابل تیم بلژیک قرار می گیرد.

ادامه مطلب

view:2 منبع: ایلنا - 1 هفته پیش