بلایی که کارفرمای خارجی در مشهد بر سر دختر جوان آورد !

کارفرمای مشهدی دختر جوان را استخدام کرد تا بتواند نقشه کثیفش را اجرا کند - این مرد 34 ساله که تبعه خارجی است و در حاشیه شهر مشهد کارگاه تولیدی دارد چندی قبل آگهی استخدام خانمی جوان را برای همکاری در کارگاه در فضای مجازی منتشر کرد . دختری جوان که او نیز تبعه خارجی است با مراجعه به محل تقاضای کار داد و مرد 34 ساله او را استخدام کرد. اما این فرد که نیت پلیدی در سر می پروراند نتوانست دختر جوان را اغفال کند. از همین ... منبع خبر: نوداد دسته بندی خبر: حوادث

ادامه مطلب

view:43 منبع: قطره - 4 ماه پیش