بعید می‌‌دانم روحانی تسلیم فشارهای اصلاح‌‌طلبان شود باید افراد کارآمد و ولایت‌‌مدار وزیر شوند

اعزازی گفت: فکر نمی‌‌کنم رئیس‌‌جمهور تسلیم فشار اصلاح‌‌طلبان شود و با معرفی وزرایی که خود به ناکارآمدی‌‌شان آگاه است، مشکل‌‌ساز گردد.

ادامه مطلب

view:103 منبع: دانا - 1 سال پیش