بعید می‌دانم ترامپ هنوز هم اطلاع داشته باشد چه می‌خواهد بکند جامعه جهانی در برابر هر اقدام خلاف برجامی آمریکا ایستادگی کند

وزیر خارجه ایران با بیان اینکه بعید می‌دانم خود ترامپ هنوز اطلاع داشته باشد که چکار می‌خواهد بکند، تصریح کرد: اگر جامعه جهانی تمایل دارد برجام ادامه یابد، در برابر هر اقدام خلاف برجام آمریکا ایستادگی کند.

ادامه مطلب

view:41 منبع: شفاف نیوز - 7 ماه پیش