بعید است لکه نفتی سواحل ژاپن مربوط به سانچی باشد

سخنگوی شرکت ملی نفتکش ایران گفت: بعید به نظر می‌رسد که آلودگی نفتی مشاهده شده در سواحل ژاپن مربوط به کشتی سانحه دیده سانچی باشد.

ادامه مطلب

view:55 منبع: ویستا - 8 ماه پیش