بعید است لکه نفتی سواحل ژاپن مربوط به سانچی باشد

سخنگوی شرکت ملی نفتکش ایران گفت: بعید به نظر می‌رسد که آلودگی نفتی مشاهده شده در سواحل ژاپن مربوط به کشتی سانحه دیده سانچی باشد.

ادامه مطلب

view:39 منبع: ویستا - 4 ماه پیش