بعد از 4سال در پرونده بابک زنجانی به نتیجه مطلوب نرسیدیم

مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بعد از گذشت 4 سال در پرونده بابک زنجانی که حدود 2.7 میلیارد تومان در اقتصاد فساد ایجاد کرده به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.

ادامه مطلب

view:129 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش