بسیج رسانه در عرصه مقابله با تهاجم رسانه استکباری نقش مهم دارد

امام جمعه بوشهر معتقد است که بسیج رسانه‌ای در مقابله با تهاجم رسانه‌ای استکباری به عنوان خط مقدم دفاع مقدس رسانه‌ای است.

ادامه مطلب

view:46 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش