بسیج رسانه باید جریان رسانه‌ای را در جامعه تعیین و هدایت کند

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر گفت: بسیج رسانه باید جریان رسانه‌ای را در جامعه تعیین و هدایت کند.

ادامه مطلب

view:31 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش