بسته تشویقی ساخت و ساز» و «وام‌های بافت فرسوده» دو عامل رونق در بخش مسکن

بسته‌های تشویقی ساخت و ساز و پرداخت وام‌های بدون سپرده‌گذاری بافت فرسوده از سوی مدیریت شهری اصفهان، دو عامل مهم در رونق بخش مسکن است.

ادامه مطلب

view:64 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش