بزرگ‌نمایی رسانه‌های بین‌المللی درباره ابعاد ناآرامی‌ها در ایران

مشاور موگرینی گفت: پوشش رسانه‌‌های بین‌المللی از اعتراضات ایران در هفته‌های گذشته به نحو تأسف‌باری با وضعیت میدانی متفاوت بود.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش