بزرگنمايي ضعف ها از مولفه هاي جنگ رواني دشمن است

خبرگزاري آريا - شهرکرد- ايرنا- معاون ارتباطات حوزوي دفتر مقام معظم رهبري با بيان اينکه بايد در برابر جنگ رواني دشمن هوشيار بود، گفت: بزرگنمايي نقاط ضعف از ابزارهاي جنگ رواني عليه ايران و از مولفه هاي جنگ رواني دشمن است.

ادامه مطلب

view:27 منبع: آریا - 4 ماه پیش