بر پایی نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری در نیشابور

نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری در محل نمایشگاه دائمی و بین المللی خیام نیشابور بر پا شد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش