برگزاری کنفرانس قم، پایتخت فرهنگی جهان اسلام

نخستین کنفرانس استانی،قم پایتخت فرهنگی جهان اسلام ازسوی سازمان مردم نهاد کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان برگزار شد.

ادامه مطلب

view:21 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش