برگزاری کارگروه مدیریت پسماند شهرستان هرسین

کارگروه مدیریت پسماند شهرستان هرسین به ریاست فرماندار شهرستان تشکیل جلسه داد .

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش