برگزاری کارگروه مدیریت پسماند شهرستان هرسین

کارگروه مدیریت پسماند شهرستان هرسین به ریاست فرماندار شهرستان تشکیل جلسه داد .

ادامه مطلب

view:4 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش