برگزاری همایش یک فنجان آموزش و جشنواره غذای سالم در کرج تصاویر

همایش یک فنجان آموزش در کرج با شعار پیشگیری قبل از درمان با حضور بانوان کرجی در کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده برگزار و شرکت کنندگان در این گردهمایی مباحثی نظیر خود مراقبتی، سلامت غذایی، گیاهان دارویی، پیشگیری از اچ ای وی را آموختند.

ادامه مطلب

view:44 منبع: تیتر 1 - 2 سال پیش