برگزاری نشست وزرای امور خارجه ایران و گروه ۱ ۴ در وین درباره برجام

نشست وزرای امور خارجه ایران و گروه ۱+۴ و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ وین آغاز شد.

ادامه مطلب

view:7 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 هفته پیش