برگزاری نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین

نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین در شرایطی برگزار می شود که نمی توان امید چندانی به نتیجه بخش بودن آن داشت.

ادامه مطلب

view:34 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش