برگزاری مسابقات ویراکاپ ۹۷ در کرمانشاه

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه مسابقه استانی ویرا کاپ ۹۷ برگزار می‌کند.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش