برگزاری طرح پیشگری از معلولیت دانش آموزی در همدان

معاون پژوهشی برنامه ریزی آموزش وپرورش از اجرای طرح آگاه سازی و پیشگری از معلولیت ها وغربالگری اختلالات ژنتیک دانش آموزان ، مربیان  و ولدین دانش آموزان خبرداد.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش