برگزاری شوراهای استانی پیشگیری از وقوع جرم در کشور

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح از برگزاری شوراهای استانی پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.

ادامه مطلب

view:79 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش