برگزاری سی و نهمین همایش فصلی ائمه جمعه لرستان در خرم آباد

پیگیری مطالبات مردم، مهمترین هدف برگزاری همایش فصلی ائمه جمعه استان است .

ادامه مطلب

view:25 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 ماه پیش