برگزاری دوره آموزش داوری و مربی گری داژبال در شیراز

مسئول کمیته داژبال فارس گفت: دوره آموزشی داوری و مربی گری داژبال در شیراز برگزار می‌شود.

ادامه مطلب

view:24 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش