برگزاری دوره آموزش داوری و مربی گری داژبال در شیراز

مسئول کمیته داژبال فارس گفت: دوره آموزشی داوری و مربی گری داژبال در شیراز برگزار می‌شود.

ادامه مطلب

view:5 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 هفته پیش