برگزاری برنامه های متعدد به مناسبت دهه کرامت

13 عنوان برنامه به مناسبت دهه کرامت در استان زنجان برگزار می شود.

ادامه مطلب

view:56 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش