برگزاری آزمون جامع دندانپزشکی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی از تصویب برگزاری آزمون جامع دندانپزشکی در برنامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی خبر داد.

ادامه مطلب

view:59 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش