بروز فساد مالی در مقامات رده بالای پاکستان عادی‌ شده است فساد حاکمیتی پاکستان تهدیدی برای امنیت ایران

ادامه مطلب

view:54 منبع: خانه ملت - 9 ماه پیش