برهم زنندگان نظم و امنیت در بافق دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان بافق گفت: سه نفر از اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم و امنیت در بافق دستگیر شدند.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش