برنامه دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دلسردی مردم به نظام مهم ترین هدف دشمن است

امام جمعه دولت آباد تاکید کرد: ما باید واقعیّت را ببینیم، به سیاه نمایی ها توجّه نکنیم و الآن هم موقعیّت اقتضاء می کند که ما مردم را امیدوار کنیم؛ چرا که دلسردی مردم به نظام، آب به آسیاب دشمن ریختن است.

ادامه مطلب

view:60 منبع: دانا - 9 ماه پیش