برنامه‌های امروز رادیو ارومیه چهار شنبه ۲۰ دی ماه

مخاطبان برنامه‌های رادیو ارومیه می‌توانند برنامه‌های روز چهار شنبه ۲۰ دی ماه را با مراجعه به جدول زیر پیگیری کنند.

ادامه مطلب

view:51 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش