برنامه‌های«پیشگیری از سرطان» در همدان برگزار می شود

کارشناس سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: برنامه‌های آموزشي «پیشگیری از سرطان» در روزهاي یکم تا هفتم بهمن ماه در همدان بر گزار می شود.

ادامه مطلب

view:55 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش