برق پرمصرف ها قطع می شود

وزیر نیرو با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی موظف به رعایت صرفه جویی در مصرف برق هستند، گفت: در صورت عدم رعایت، برق آنها قطع خواهد شد.

ادامه مطلب

view:27 منبع: نکو نیوز - 2 ماه پیش