بررسی و تحلیل نقش مجتمع های چند منظوره در توسعه پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی

بسیاری از جامعه شناسان و اندیشمندان توسعه از مفهوم “توسعه پایدار” برای توسعه کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه سخن به میان می‌آورند. توسعه پایدار، توسعه‌ای است که تمام شاخص‌های انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را توأمان به همراه داشته باشد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: شفاف نیوز - 4 ماه پیش