بررسی نقش و تاثیر شورای نظارت بر صداوسیما

زیباکلام ادامه داد: «متاسفانه یکسری نهاد‌های در جمهوری اسلامی هستند که اسامی پر طمطراقی دارند ولی تا به حال مشخص نشده است کارکرد عملی این نهاد‌ها چیست؟ یکی از این نهاد‌ها همین شورای عالی نظارت بر عملکرد صداوسیماست. ما نمی‌توانیم بگوییم فلان برنامه، یا تغییر و تحول در سازمان صداوسیما در نتیجه سیاستگذاری‌های شورای عالی بوده است.»

ادامه مطلب

view:23 منبع: فرارو - 3 ماه پیش