بررسی روند اجرایی طرح های محرومیت زدایی از روستاهای مهاباد

پرونده اجرای طرحهای محرومیت زدایی روستایی در استان با حضور کارشناس توسعه روستایی و مناطق محروم کشوردر مهاباد بررسی شد.

ادامه مطلب

view:87 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش