برداشت 575 تن کلزا در جغتای

مدیر جهاد کشاورزی جغتای از افزایش 15 درصدی تولید کلزا دراین شهرستان خبر داد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش