برداشت زیره سبز از 38 هکتار مزارع نظرآباد آغاز شد ارز آوری و اشتغالزایی؛ مهمترین دلایل کاشت زیره برای اولین بار در البرز

مدیر جهاد کشاورزی نظرآباد گفت: البرز 68 هزار هکتار زارعی و باغی دارد و برای نخستین بار شاهد کاشت زیره در استان هستیم.

ادامه مطلب

view:6 منبع: تیتر 1 - 4 ماه پیش