برخی ایراد می‌گیرند که نباید به سوریه و یمن کاری داشته باشیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: کسانی که ایراد می‌گیرند و می‌گویند نباید کاری به سوریه و یمن داشته باشیم، باید ببینند که افرادی از دورترین نقاط کشور می‌آیند تا در یک روستای دورافتاده به مردم خدمت کنند و…

ادامه مطلب

view:137 منبع: ویستا - 2 سال پیش