برخی اختیارات دانشگاه پیام نور به استان‌ها تفویض می‌شود

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور گفت: برخی اختیارات دانشگاه پیام نور به استان‌ها تفویض می‌شود.

ادامه مطلب

view:13 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش