برخورد خودرو با عابران پیاده در چین

ساعت 24- بررسی های اولیه حاکی از آن است این خودرو پیش از آنکه با عابران پیاده برخورد کند دچار آتش سوزی شده است.

ادامه مطلب

view:22 منبع: تی نیوز - 4 ماه پیش