برجام راه نجات کشور را باز کرد تصاویر

در هشت سال دولتهای نهم و دهم شرایط جوری رقم خورد که وضعیت کشور در مسیر تکامل متوقف شد اما امروز تلاش می شود تا جایگاه خود را در دنیا پیدا کنیم.

ادامه مطلب

view:104 منبع: جنوب نیوز - 1 سال پیش