برترین آزاد و فرنگی کاران ماه جهان معرفی شدند گرایی،عزیزی و مهدی زاده در صدر

اتحادیه جهانی کشتی با توجه به نتایج کشتی گیران در جام های تختی و یاریگین اسامی برترین های ماه جهان را اعلام کرد.

ادامه مطلب

view:58 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش