برای خرید خودرو جک چقدر باید هزینه کرد؟

برای خرید خودروی جک در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل ۲۸ میلیون تومان پرداخت کرد.

ادامه مطلب

view:8 منبع: بولتن نیوز - 5 ماه پیش